Grąžinimo sąlygos

Grąžinimo sąlygos

Nenaudota, nepatikusi prekė, savo originalioje pakuotėje gali būti grąžinama per 14 dienų. Daugiau Pirkimo-pardavimo taisyklėse.
Jeigu Jūs norite grąžinti prekę, parašykite elektroninę žinutę el. paštu info@sveikasvara.lt ir pateikite šią informaciją:

  • grąžinamos prekės pavadinimas,
  • užsakymo numeris,
  • grąžinimo priežastys: atsisakoma pirkimo-pardavimo sutarties (grąžinama kokybiška prekė), prekė su defektu,
  • siuntimo metu pažeista pakuotė ir prekė, gauta prekė neatitinka užsakytos, prekės dydis neatitinka užsakyto, kita (būtina nurodyti).
  1. SUTARTINĖ KOKYBĖS GARANTIJA

1.1. Pardavėjas suteikia Pirkėjui Sutartinę garantiją ir pareiškia, kad Prekės bus tinkamos naudoti šiems laikotarpiams (skaičiuojama nuo Prekių perdavimo Siuntėjui momento): (i) 18 mėnesių, jeigu Pirkėjas, yra vartotojas ir Prekes perka naudojimui namų ūkyje, (ii) 6 mėnesius, jeigu Pirkėjas yra verslininkas ir Prekes perka vykdomai komercinei veiklai.
1.2. Sutartinė garantija neapima Prekių trūkumų, kurie atsirado dėl netinkamo Prekių naudojimo, laikymo ir (ar) Prekių priežiūros, be kita ko, Prekių trūkumų, kurie atsirado dėl standartinio nusidėvėjimo naudojant Prekes.
1.3. Pirkėjas naudodamasis teisėmis pagal Sutartinę garantiją apie nustatytus Prekių trūkumus Pardavėjui pateikia skundą Specialioje dalyje nurodytu el. pašto adresu. Jei Pardavėjas patvirtina Pirkėjo skundo pagrįstumą, Pirkėjas siunčia Prekes į Specialiose sąlygose nurodytą Pardavėjo buveinės adresą. Pirkėjas pateikdamas skundą Pardavėjui pagal Sutartinę garantiją skunde privalo nurodyti: (i) reikalavimą pakeisti Prekės naujomis Prekėmis; (ii) reikalavimą sutaisyti Prekes; (iii) reikalavimą sumažinti Prekių kainą, (iv) reikalavimą nutraukti Sutartį.
1.4. Jeigu Pirkėjas reikalauja sumažinti Prekių kainą, Pirkėjas privalo nurodyti konkrečią sumą, kuria kaina turi būti sumažinta Prekių kaina, atsižvelgiant į Prekių su trūkumais ir Prekių be trūkumų vertę.
1.5. Pardavėjas į Pirkėjo skundą dėl Prekių trūkumų pagal Sutartinę garantiją turi atsakyti per 14 dienų nuo skundo pateikimo.
1.6. Jeigu Pardavėjas patvirtina Pirkėjo skundo pagrįstumą, tai Pardavėjas įsipareigoja sutaisyti Prekes arba Prekes pakeisti naujomis
Prekėmis, sumažinti Prekių kainą per 14 dienų nuo Prekių Specialioje dalyje nurodytu adresu gavimo dienos.
1.7. Garantija nepanaikina ir neriboja Pirkėjo teisių pagal Europos sąjungoje taikomą Įstatyminę garantiją.

2. ĮSTATYMINĖ KOKYBĖS GARANTIJA
2.1. Pardavėjas be Sutartinės garantijos Pirkėjui taip pat suteikia Įstatyminę garantiją ir pareiškia, kad Pirkėjas dėl Prekių trūkumų, kurie buvo Prekių perdavimo metu, turi teisę į Pardavėją kreiptis: (i) 24 mėnesius, jei Pirkėjas yra vartotojas; (ii) 12 mėnesių, jei Pirkėjas yra verslininkas ir Prekes perka vykdomai komercinei veiklai.
2.2. Įstatyminė garantija apima tik tokius Prekių trūkumus, kurie buvo Prekių perdavimo metu ir neapima Prekių trūkumų, kurie atsirado dėl netinkamo Prekių naudojimo, laikymo ir (ar) Prekių priežiūros, be kita ko, Prekių trūkumų, kurie atsirado dėl standartinio nusidėvėjimo naudojant Prekes.
2.3. Pirkėjas naudodamasis teisėmis pagal Įstatyminė garantiją apie nustatytus Prekių trūkumus Pardavėjui pateikia skundą Specialioje nurodytu el. pašto adresu. Pirkėjas pateikdamas skundą Pardavėjui pagal Įstatyminę garantiją skunde privalo
nurodyti: (i) reikalavimą pakeisti Prekės naujomis Prekėmis; (ii) reikalavimą sutaisyti Prekes; (iii) reikalavimą sumažinti Prekių
kainą, (iv) reikalavimą nutraukti Sutartį.
2.4. Jeigu Pirkėjas reikalauja sumažinti Prekių kainą, Pirkėjas privalo nurodyti konkrečią sumą, kuria kaina turi būti sumažinta Prekių kaina, atsižvelgiant į Prekių su trūkumais ir Prekių be trūkumų vertę.
2.5. Pardavėjas į Pirkėjo skundą dėl Prekių trūkumų pagal Sutartinę garantiją turi atsakyti per 14 dienų nuo skundo pateikimo.
2.6. Jeigu Pardavėjas patvirtina Pirkėjo skundo pagrįstumą, tai Pardavėjas įsipareigoja sutaisyti Prekes arba Prekes pakeisti naujomis Prekėmis, sumažinti Prekių kainą per 14 dienų nuo Prekių Specialioje dalyje nurodytu adresu gavimo dienos.

Kokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos pirkėjo sąskaita.

Prekės su defektais pristatymo ar kitais netinkamo užsakymo vykdymo atvejais grąžinimo išlaidas padengia www.parduotuve.sveikasvara.lt.